Afgelopen activiteiten

Zondag 9 juni Mis en Concert Heugemerveld

Op 9 juni werd de Heilige mis in Heugemerveld in de open lucht opgeluisterd door de Fanfare; aansluitende was er een Concert voor alle aanwezigen, die zichtbaar genoten onder het genot van een hapje en een drankje.

Zondag 19 mei Stadsprocessie Maastricht

Op de dag van het feest van Sint Servaas trok de processie door de binnenstad van Maastricht. Zoals ieder jaar was de Fanfare een van de deelnemende muziekkorpsen.

Voor het eerst liep de Fanfare mee in de Grote Internationale Stoet van La Roche-en Ardenne.

Zondag 10 maart Half Vasten La Roche-en-Ardenne

Uitroepen Vorst van de Keemeleers

Op 21 januari was de Fanfare aanwezig zijn bij het uitroepen van de 74e Vorst van Vastelaovendsvereineging De Keemeleers. De Fanfare begeleidde De Keemeleers van de Stadsbrouwerij Maastricht naar het het Pleintje bij de Klok.

Heilige Mis

In de Sint Martinuskerk heeft op zondag 28 januari de Wieker Fanfare de mis van 11: 00 uur opgeluisterd; tijdens deze mis werd de scepter en de steek van de Vorst van de Keemeleers gezegend door de pastoor.

Kerstconcert

Op 16 december 2023 gaf de Wieker Fanfare Sint Franciscus een Kerstconcert in de Sint Martinuskerk in Wyck. Er werden zo’n tien werken ten gehore gebracht waaronder “Leafde” geschreven door Cees Bijlstra voor de film Nynke en “‘Twas the Night before Christmas” met een gedicht van Clement Clarke Moore voorgedragen en vertaald door Jan Janssen. Ook “A Winter’s Night”, gebaseerd op “Silent Night”, met begeleidende zang is te beluisteren. Dit concert was tevens de eerste keer dat dirigent Gilbert Coenegracht zich presenteerde aan het publiek.

Jaarfeest

Voor de leden van de Wieker Fanfare en voor genodigden vond er op 18 november 2023 het traditionele jaarfeest plaats. Speciale aandacht was er voor John van Weert die zijn 12,5 jarig jubileum vierde.

40 jarig priesterjubileum

Ter ere van het 40-jarig priesterjubileum van Pastoor Tardier van de Sint-Martinuskerk in Wyck heeft de Fanfare op zondag 10 september 2023 onder een stralende zon een serenade gebracht aan de jubilaris.

Processie Wyck

Op 3 september 2023 liep de Wieker Fanfare weer mee in de Processie van Wyck, die aansluitend op de mis in de Sint Martinuskerk plaatsvond.

Mis en Concert Heugemerveld

Ter ere van het 75 jarig bestaan van Heugemerveld heeft de Wieker Fanfare op 4 juni 2023 op de zonovergoten speelplaats van Montessori Basisschool de Poort de mis opgeluisterd en aansluitend een concertje gegeven.

Communiemis Hemelvaartsdag

Op 18 mei 2023 mochten zeven communicantjes van Kindcentrum Wyck de Eerste Heilige Communie ontvangen in de Sint Martinuskerk. De Wieker Fanfare zorgde voor een extra feestelijk tintje tijdens deze mis.

Stadsprocessie

Op 14 mei 2023 liep de Wieker Fanfare, zoals gebruikelijk, weer mee in de Stadsprocessie. Bijzonder was dat wij dit jaar na afloop een serenade mochten brengen aan de hoogwaardigheidsbekleders.

Concert Repetitie

Ter afsluiting van het 175 jarig bestaan van de Wieker Fanfare vond er op 22 april 2023 zeer geslaagde Concert Repetitie plaats onder leiding van Jo Cobben.

Route du Soleil

In juni 2022 heeft de Wieker Fanfare een muzikale bijdrage geleverd om Route du Soleil tot een grandioos succes te maken.