Komende activiteiten

Zaterdag 18 november Jaarfeest

Voor leden van de Wieker Fanfare en voor genodigden vindt er op 18 november het traditionele jaarfeest plaats.

Zaterdag 16 december Kerstconcert

Op 16 december zal de Fanfare een Kerstconcert geven in de Sint Martinuskerk in Wyck. Nadere informatie volgt.

Zondag 21 januari Uitroepen Vorst van de Keemeleers

Op 21 januari zal de Fanfare aanwezig zijn bij het uitroepen van de 74e Vorst van Vastelaovendsvereineging De Keemeleers. Om 13:33 uur vertrekt de optocht vanaf Stadsbrouwerij Maastricht, Oeverwal 12 naar het het Pleintje bij de Klok.

Zondag 28 januari Heilige Mis

In de Sint Martinuskerk zal op zondag 28 januari de Wieker Fanfare de mis van 11: 00 uur opluisteren; tijdens deze mis wordt de scepter en de steek van de Vorst van de Keemeleers gezegend door de pastoor.

Zondag 10 maart Haaf Vaste Maaseik

Traditiegetrouw loopt de Fanfare mee in de Halfvastenstoet van het Heilig Wammes in Maaseik op 10 maart om 14:11 uur.

Donderdag 9 mei Communiemis

De kinderen uit Wyck doen al jaren hun Eerste Heilige Communie in de Sint Martinuskerk op Hemelvaartsdag. Ook al jaren is de Wieker Fanfare hierbij aanwezig om de Mis feestelijk op te luisteren.

Zondag 19 mei Stadsprocessie Maastricht

Op de dag van het feest van Sint Servaas trekt de processie door de binnenstad van Maastricht. De processie start omstreeks 10:45 uur vanuit de Sint Servaas Basiliek en eindigt in de Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’¬†Basiliek.¬†Zoals ieder jaar is de Fanfare een van de deelnemende muziekkorpsen.

Zondag 1 september Processie Wyck

Op de eerste zondag van september trekt de Processie na de mis van 10:00 uur door de straten van Wyck, ook hier is de Wieker Fanfare ieder jaar van de partij.